"Последната песен"

Последната песен, която чу,
от мен тя за теб е написана.
По пътя небесен далеч от тук,
не бързай, не тръгвай – единствена!

Губя надежда.
Мисля за теб.
Да можех да върна
обратно минутите.
Губя представа
къде съм аз.
Да можех да върна
времето назад.

Искам отново
да бъда до теб.
Искам отново
да съм малко дете.
Искам отново
да бъда до теб.
Липсваш ми,
къде си ти?

Последната песен сега звучи.
От мен тя за теб е написана.
Животът чудесен е, ми каза ти.
Не бързай, не тръгвай – единствена!

Губя надежда.
Мисля за теб.
Да можех да върна
обратно минутите.
Губя представа
къде съм аз.
Да можех да върна
времето назад.

Искам отново
да бъда до теб.
Искам отново
да съм малко дете.
Искам отново
да бъда до теб.
Липсваш ми,
къде си ти?

Липсваш ми,
къде си ти?

Последната песен сега звучи.
Животът чудесен е, ми каза ти. (Х4)

Последната среща, последен ден.
Докрая ще помня любовта.
Душата гореща живее в мен.
За теб аз се моля – моя, единствена.До вас във всички платформи

Слушайте в: