"Инстинкт"

Следвах инстинкта си
влюбих се без да знам
ще ме обичаш ли
години след началото?
Следвах сърцето си.
Верен бях на себе си.
Ти повярва в красотата,
в мойта сила да мечтая…
Ти остави в любовата ми
отпечатъци от рая!
Следвах инстинкта си –
от другите неразбран.
Загледан в очите ти
стоях пред огледалото.
Следвах мечтите си.
Верен бях на себе си.
Ти повярва в красотата,
в мойта сила да мечтая…
Ти остави в любовта ми
отпечатъци от рая!
Следвах инстинкта си,
света обърнах.
С вятърни мелници
борих се да те прегърна.
Следвах инстинкта си,
света обърнах.
Бягах от призраци,
но успях да се върна!
Следвах инстинкта си,
събирах се в твоята длан
Не можех да бъда сам
в черното и бялото.
Следвах сърцето си.
Верен бях на себе си.
Ти повярва в красотата,
в мойта сила да мечтая…
Ти остави в любовта ми
отпечатъци от рая!
Следвах инстинкта си,
света обърнах.
С вятърни мелници
борих се да те прегърна.
Следвах инстинкта си,
света обърнах.
Бягах от призраци,
но успях да се върна!

Ти остави в любовта ми
отпечатъци от рая!

До вас във всички платформи

Слушайте в: