"Вълк единак"

Свели поглед в екраните си днес –
без глас се разминаваме,
сякаш във транс сме си купили време,

да го губим в маловажни неща.
Сменена е самоличността!
Загубена е реалността!
Вече никой няма да ме спре
вместо лъжи да казвам истини!
Без страх, стоя лице в лице
срещу това, което всъщност сме!
Впили поглед в екрaните живеем –
пропагандата разменяме
на всички измислени псевдо-герои,
без морал и без никакъв свян!
Сменена е самоличността!
Загубена е реалността!
Вече никой няма да ме спре
вместо лъжи да казвам истини!
Без страх стоя лице в лице
срещу това, което всъщност сме! /х2
Бъдеще и минало
сливат се в мен в едно.
Някъде в тълпата търся знак
като вълк единак в този град.
Между добро и зло
лутам се, питам се защо?
Някъде в тълпата търся знак
като вълк единак в този свят.
Вече никой няма да ме спре
вместо лъжи да казвам истини!
Без страх стоя лице в лице
срещу това, което всъщност сме! /х2
Някъде в тълпата търся знак
като вълк единак в този град. /х2

До вас във всички платформи

Слушайте в: