"Приливи и отливи"

За: Михаела Филева,

2013г.

Ако можех да те прегърна и да бъда тук
Като първи сняг, нежно да се разтопя по теб
Ако можех да превърна тишината в звук
А сякаш стъпвам едва по тънък лед

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх, не ме е страх

Ако можех да се обърна и да забравя за теб
А сякаш стъпвам едва по тънък лед, оу-у-уо

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх, не ме е страх
Да те обичам не ме е страх, не ме е страх

В края на нощта отново сме сами
Искам изгрева да съхраним
Мисли на каданс
Като приливи и отливи е любовта

В края на нощта отново сме сами
Есенни листа, зелени вълни
Мисли на каданс
Като приливи и отливи е любовта

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх

Тръгвам си, но отново връщам се назад
Като приливи и отливи е любовта
Тръгвам си, но отново връщам се назад
Да те обичам не ме е страх, не ме е страх

Да те обичам не ме е страх, не ме е страх
Да те обичам не ме е страх (да те обичам не ме е страх)
Не ме е страх
Да те обичам не ме е страх (да те обичам не ме е страх)
Да те обичам не ме е страх (не ме е страх)