"Мойта музика"

За: Дивна,

2016г.

Завръщам се и избухвам пак
От мене имаш чисто нов трак
Колоните на пух и прах
Няма време и без мене
Отново си в моя свят
Звукът пробужда целия град
Тук всички сме себе си
Така че не го мисли

Всичко на макс for you
В унос си ти
Този трак усили
Като мен бъди и ти

Всичко на макс for you
В унос си ти
Избухвай с мен сега
Звукът ми е свобода

Мойта музика, твоя ум х2
Всички с мен вдигнете шум
Мойта музика, твоя ум

Пристигаме с оръжние,
но всички хора вдигат ръце
А басът ще ви отнесе
Няма време и без мене
Отново си в моя свят
Звукът разтърси целия свят
Тук всички сме себе си
Така че не го мисли

Всичко на макс for you
В унос си ти
Този трак усили
Като мен бъди и ти

Всичко на макс for you
В унос си ти
Избухвай с мен сега
Звукът ми е свобода

Мойта музика, твоя ум х2
Всички с мен вдигнете шум
Мойта музика, твоя ум

И всеки бърза, някъде отива
И време не остава вече за мечти
Но ако чуе музика се спира винаги, винаги

Всичко на макс for you
В унос си ти
Този трак усили
Като мен бъди и ти

Всичко на макс for you
В унос си ти
Избухвай с мен сега
Звукът ми е свобода

Мойта музика, твоя ум
Мойта музика, твоя ум
Всички с мен вдигнете шум
Мойта музика, твоя ум
Мойта музика, твоя ум
Мойта музика, твоя ум
Мойта музика, твоя ум